Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

MOTIE NOODFONDS VERENIGINGEN

10 november 2022
(ex artikel37 Reglement van orde) Naam indiener: Suus Cramers Algemene Beschouwingen 10 november 2022 Onderwerp: Het oprichten van een noodfonds voor verenigingen en gemeenschapsaccomodaties   De raad van de gemeente Stein, bijeen in de raads...

MOTIE BUURTKASTJES

10 november 2022
(ex artikel 37 Reglement van orde) Naam indiener: Suus Cramers (CDA Stein) Algemene Beschouwingen 10 november 2022 Onderwerp: Buurtkastjes Stichting SoGoed   De raad van de gemeente Stein, bijeen in de raadsvergadering van 10 november 2022 C...

Algemene beschouwingen

10 november 2022
Limburgers willen perspectief roept onze Provinciale fractie bij de algemene beschouwingen en ik roep Steindenaren willen perspectief! We zouden nog meer moeten uitgaan van de noden en wensen van onze burgers en ondernemers. Wat hebben deze mense...