Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Algemene beschouwingen

Limburgers willen perspectief roept onze Provinciale fractie bij de algemene beschouwingen en ik roep Steindenaren willen perspectief! We zouden nog meer moeten uitgaan van de noden en wensen van onze burgers en ondernemers.

Wat hebben deze mensen aan een technisch verhaal rondom een begroting? Met de huidige opeenstapeling van problemen voor onze inwoners is die vraag reëeler dan ooit. Deze tijden vragen om een directe en snelle aanpak, zorg voor elkaar en wel meteen. De nood is hoog… 

Open hier de PDF van het volledige document