Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content
Suzanne Cramers

Suzanne Cramers

Marie-José Penders-Bolton

Marie-José Penders-Bolton

Frank Janssen

Frank Janssen

Samira Schröeder-Bendada

Samira Schröeder-Bendada

Ken Daemen

Ken Daemen

Math Horrichs

Math Horrichs

Wilt u meer informatie over een onderwerp? Wilt u graag contact met een medewerker van het CDA uit de gemeente Stein? 
Stuur uw e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Dan komt het vanzelf bij de juiste persoon terecht. 

  1. WERKEN AAN LEEFBAARHEID.

We wonen en leven in een aantrekkelijke gemeente met veel groen, een goede infrastructuur, goede voorzieningen en waar wonen en zorg goed zijn geregeld. Dankzij een gebiedsgerichte aanpak, waarbij politiek en burgers samenwerken, kan zo’n aantrekkelijke woon- en leefomgeving ontstaan.

  1. LANGER THUIS.

Doordat mensen steeds ouder worden, is er meer behoefte aan goede zorg, zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de samenleving. Daarvoor zijn voldoende nieuwe aangepaste woningen nodig, met ontmoetingsplekken, huisarts, fysiotherapeut, apotheek en pinautomaat binnen handbereik.

  1. OP EIGEN KRACHT.

Op het gebied van jeugdzorg, werk en inkomen, en de zorg voor langdurig zieken en ouderen neemt de gemeente de taken over van het Rijk. Er kan beter ingespeeld worden op iemands leefwereld, mensen krijgen meer regie over hun eigen situatie en er komen minder regels. Er wordt gekeken naar wat mensen zelf kunnen. De gemeente vervult daarbij een belangrijke vangnetfunctie, met een voor de burger een vast aanspreekpunt.

  1. VERENIGINGEN IN BEWEGING.

Doordat verenigingen het aantal leden en vrijwilligers zien dalen, is het belangrijk dat verenigingen gebruik moeten kunnen blijven maken van voldoende goede accommodaties. Door de terugloop van leden moet gekozen worden voor minder, maar wel kwalitatief goede en multifunctionele voorzieningen. Daarbij moeten verenigingen gestimuleerd worden meer te gaan samenwerken.

  1. BLIJVEN LEREN.

Door de bevolkingskrimp zijn steeds minder basisscholen nodig. Onderwijsstichting Kindante wil op termijn 7 van de 12 basisscholen in Stein sluiten. Wat ons betreft moeten de basisscholen in de kleine kernen Meers en Berg aan de Maas open blijven. Onderwijsplannen blijven veranderen. Deze ontwikkelingen blijven we op de voet volgen, waarbij de kwaliteit van het onderwijs voorop blijft staan. Een goede dialoog met Kindante is ons inziens onmisbaar, net als heldere communicatie met betrokkenen.

  1. WIJ ONDERNEMEN.

Bedrijven zorgen voor werkgelegenheid. Ondernemers en winkeliers moeten zoveel mogelijk ondersteund worden. Wij zetten ons in voor het Centrumplan. Bij de ontwikkeling van de Chemelot Campus zien we vooral kansen voor de kennisindustrie en het onderwijs. Verder is een optimale bereikbaarheid van de haven een aandachtspunt, net als een nieuwe invulling van het Superconfex-terrein. Verder vragen wij aandacht voor het niet laten toenemen van geluids- en geurhinder en veiligheidsrisico’s.

  1. PARELS IN DE MAASVALLEI.

De gemeente heeft geïnvesteerd in de landschapsprojecten Heidekamppark, Kasteelpark Elsloo, Groenzone A2, IP Catsop en Urdal/Scharberg. Hiermee zijn het groen, het water, de cultuurhistorie en de openbare ruimte versterkt. We vinden het belangrijk dat deze en andere parels in onze gemeente op een logische wijze met elkaar worden verbonden. Dat kan met wandel- en fietsroutes die bovendien aansluiten bij de recreatieve en aantrekkelijke mogelijkheden van de Maasvallei. We denken onder andere aan een fietsbrug over de Maas en het toegankelijk maken van de jaagpaden aan beide kanten van het Julianakanaal.

  1. ELK DUBBELTJE TELT.

We vinden het belangrijk dat de gemeente haar huishoudboekje op orde heeft en houdt. De laatste jaren is teveel van de gemeentelijke spaarpot benut. Dat kunnen we niet volhouden. Daarom zijn bezuinigingen noodzakelijk. Om die zoveel mogelijk te beperken, moet eerst een takenpakket vast gesteld worden en de gemeentelijke organisatie daarop afstemmen. Omdat Stein voor een groot aantal belangrijke projecten staat, is een goed lopende organisatie nodig met daadkrachtige bestuurders. Wij maken ons sterk voor een solide beleid en goed onderbouwde financiën.

Het Christen Democratisch Appèl beschikt over een ANBI-verklaring. ANBI betekent 'Algemeen Nut Beogende Instelling'. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Dat het CDA beschikt over een ANBI-verklaring, betekent dat de contributie van leden én een eventuele vrijwillige bijdrage door de Belastingdienst worden aangemerkt als gift. Daarmee zijn de bijdragen belastingaftrekbaar, wat een bijdrage fiscaal aantrekkelijk maakt.

Een gift aan de plaatselijke CDA-afdeling is ook aftrekbaar van de belastingen.  De landelijke ANBI-verklaring geldt voor de Vereniging CDA en dus ook voor alle CDA-geledingen die daarbinnen vallen. De plaatselijke CDA-afdeling valt onder de Vereniging CDA, hierdoor zijn de giften dus ook aftrekbaar.

Lees meer over ANBI en de mogelijkheden tot schenken via deze link: https://www.cda.nl/anbi