Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Sieckendaalstraat Catsop - Beek niet afsluiten

CDA Stein heeft samen met de andere partijen, een motie ingediend om de Sieckendaalstraat,  de verbindingsweg tussen Catsop en Beek, open te houden voor gemotoriseerd verkeer.

MOTIE

(ex artikel 37 Reglement van Orde)

Begrotingsvergadering d.d. donderdag 9 november 2023.

Onderwerp:  Onderzoek door gemeente Beek naar afsluiten Sieckendaalstraat.

De gemeenteraad van de gemeente Stein in vergadering, bijeen d.d. 9 november 2023.

Overwegende dat:

  1. De verbinding via de Sickendaelweg / Sieckendaalstraat tussen Catsop en Beek een van de hoofdverbindingen met de gemeente Beek is.
  2. Deze weg bij afsluiting de verkeersstroom ombuigt en daarmee laat toenemen via Geulle of de Stationsstraat/Schutterstraat en hiermee voor de gebruikers een omweg betekent.
  3. De weg van geringe breedte is.
  4. De weg op plaatsen geen bermen, maar steile wanden kent.
  5. Op deze weg, naar zeggen van omwonenden, vaak veel te hard wordt gereden.
  6. Wandel- en fietsroutes gebruik maken van deze weg, waardoor er frictie is tussen het auto en landbouwverkeer en er onveilige situaties ontstaan.

Spreekt zich uit :

Dat van eenzijdige afsluiting van de weg geen sprake kan zijn als er geen draagvlak is bij de inwoners van Catsop.

Roept het college op:

Om in gesprek te gaan met de gemeente Beek en deze erop aan te dringen ook het belang van de inwoners van Catsop mee te nemen in de oplossing voor de huidige verkeersituatie van de Sieckendaalstraat. Daarbij er ook op aandringen dat in het onderzoek twee extra onderdelen bekeken moeten worden, namelijk de verbetering van de Sieckendaalstraat, én de alternatieve uitvalswegen ten einde de vermelde problemen op te lossen. Hierbij dringen we aan op het ten allen tijde vermijden van de definitieve afsluiting voor het autoverkeer. Verder vragen we aan het college om de raad te informeren door middel van RIB over de voortgang en ontwikkeling mbt de Sieckendaalstraat en de gesprekken met de Gemeente Beek.

En gaat over tot de orde van de dag.

Indieners:
Suzanne Cramers, CDA-fractie
Noud Claessens, SB-fractie
Guus Peters, DOS-fractie
Semna Rouschop, VVD-fractie
Chantal Meijers, CMB-fractie
José Ie, Pvda-fractie