Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Pilotproject “zin in koken”

MOTIE                                                                                                                                                                 08-11-2023
(ex artikel 34 Reglement van Orde)

Naam Indiener: John Cleuters (Steins Belang), Suzanne Cramers (CDA Stein)

Raadsvergadering: 09 November 2023

Onderwerp: Pilotproject “zin in koken” dat door de GGD en Maastricht University is ontwikkeld.

De raad van de gemeente Stein, bijeen in de begrotingsvergadering van 09 november 2023,

Constaterende dat:

 • De gemeente Stein sociale en vitale kernen als kernwaarde heeft waarbij samenleven door ontmoeten en verbinden hoog in het vaandel staat;
 • Wij in Stein, via onder andere het programma trendbreuk, inzetten op een gezonde leefomgeving;
 • Gezond eten bijdraagt aan het welzijn en de gezondheid van de inwoners van onze gemeente;
 • Inwoners zich niet bewust zijn van gezonde en goedkope alternatieven;
 • Ongezonde voedingsgewoonten leiden tot diverse gezondheidsproblemen en sociale problematiek.

Overwegende dat:

 • Educatie over betaalbare, gezonde voeding essentieel is om bewustzijn te stimuleren;
 • In ieder gezin een gezonde en vooral ook betaalbare maaltijd op tafel behoort te staan;
 • In aanvulling op voorzieningen die er al zijn zoals, de voedselbank en voedselkastjes een stukje educatie over en bereiding van gezonde en betaalbare voeding nog vaak ontbreekt;
 • Activiteiten op dit gebied eenzaamheid en laaggeletterdheid kunnen tegengaan en integratie kan bevorderen.

Verzoekt het College van B&W om:

 • In de geest van de overwegingen in deze motie, te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het starten van een pilot in de mogelijke vormen van “zin in koken” in de Gemeente Stein.
 • Op basis van de bevindingen een voorstel (incl. dekking) uit te werken, en dit zo snel mogelijk ter beoordeling aan de Raad voor te leggen.

En gaat over tot orde van de dag.

(Naam en handtekening van de indiener)
Suzanne Cramers Fractievoorzitter (CDA Stein)
John Cleuters raadslid (Steins Belang)