Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

MOTIE BUURTKASTJES

(ex artikel 37 Reglement van orde)

Naam indiener: Suus Cramers (CDA Stein)

Algemene Beschouwingen 10 november 2022

Onderwerp: Buurtkastjes Stichting SoGoed

 

De raad van de gemeente Stein, bijeen in de raadsvergadering van 10 november 2022

Constaterende dat:

 • Er veel mensen zijn die het met minder financiële middelen moeten zien te redden
 • Deze mensen geholpen zijn met gratis producten
 • Er inwoners zijn die levensmiddelen/verzorgingsproducten hebben die “over” zijn
 • Deze spullen door een ander goed gebruikt kunnen worden
 • Het zonde is om goede ongebruikte producten weg te gooien
 • We onnodig leven in een wegwerpmaatschappij

Overwegende dat:

 • Men zou moeten zorgen voor elkaar
 • Op deze manier laagdrempelig gegeven en ontvangen kan worden
 • Armoede tegengegaan wordt door het gebruik van buurtkastjes
 • (voedsel)verspilling tegengegaan wordt
 • Dit initiatief een ontmoetingsplek vormt voor buurtbewoners
 • Mensen geholpen worden die het minder breed hebben
 • Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een dagbesteding geboden kan worden

Verzoekt het College van B&W:

 • Het initiatief te omarmen en in samenspraak met Stg. SoGoed zoveel als mogelijk de stichting te ondersteunen bij m.n. het stukje communicatie óver en aandacht vóór het initiatief.
 • Middels een RIB de Raad te informeren over de geleverde inspanning en het resultaat daarvan.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

(Naam en handtekening indiener)

Suus Cramers, CDA Stein